Điều khoản sử dụng

Trang web “www.richfieldvn.com.vn” thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Phú Trường Quốc tế (“Richfield”, “chúng tôi”). Thông tin được đưa ra trên trang web nhằm cung cấp cho người sử dụng kiến thức chung về công ty, sản phẩm của Công ty mà người sử dụng quan tâm.

Dù đã nổ lực quản lý chặt chẽ quy trình cung cấp thông tin trên trang web, trên thực tế vẫn có các sai sót có thể xảy ra. Thông tin trên website được cung cấp với mục đích tham khảo, do đó, chúng tôi không cam kết tính chính xác tuyệt đối của thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan tới bất cứ sai sót hoặc thiếu sót nào trong nội dung trên trang web. Richfield cũng không đảm bảo rằng việc truy cập vào trang web, quá trình tải các tài liệu và phần mềm không bị ảnh hưởng bởi lỗi kết nối đường truyền, virus hay các yếu tố có hại khác.

Richfield không đảm bảo các thông tin trên website này tuân thủ đúng tất cả các cam kết và điều khoản thương mại hoặc các quy định pháp luật. Richfield, các đối tác, đại diện hay người lao động của Richfield đều không có trách nhiệm pháp lý về  các kết quả do các quyết định dựa trên việc sử dụng thông tin trên trang web của chúng tôi, ngay cả khi những khả năng xảy ra sự cố đã được cảnh báo trước.

Đường truyền (links) đến các trang web khác

Trang web này có chứa các liên kết đến các web site khác. Các web site được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của Richfield và Richfield không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trong một website được liên kết. Richfield cung cấp các liên kết này với mục đích thuận tiện mà không ngầm xác định sự xác thực của website được liên kết bởi Richfiled.

Các hoạt động kết nối trang web được  miêu tả bên dưới mà không có sự đồng ý của Richfield là vi phạm quyền sỡ hữu nhãn hiệu thương mại hay bản quyền:

  1. Các đường kết nối có liên quan đến việc sử dụng trái phép logo, thương hiệu của chúng tôi, cấu trúc website hoặc các thay đổi liên quan.
  2. Tất cả tài liệu trên trang web thuộc quyền sở hữu của Richfield, các công ty thành viên hay đối tác của Richfield. Không một phần nào trong các tài liệu trên trang web này, kể cả nội dung, bảng biểu, đồ thị, và mã đánh dấu siêu văn bản, có thể được sao chép, in lại hoặc chuyển đổi dưới bất cứ dạng thức nào với bất cứ phương pháp nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Richfield.

Luật áp dụng

Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật Thông tin Truyền thông của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Richfield bảo lưu quyền của mình về việc thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt Website hoặc bất kỳ thông tin trên website. Richfield không cam kết phải đáp ứng nhu cầu của bất kỳ người sử dụng nào liên quan đến các thay đổi của website.

Richfield bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến Website này hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước. Richfield có quyền khước từ sự ràng buộc đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện ủy quyền của công ty Richfield.

sologanvi