Đóng gói

Richfield thành lập nhà máy đóng gói vào năm 2011 nhằm đẩy mạnh năng lực phân phối và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Với tổng diện tích nhà xưởng rộng 2 hec-ta và công nghệ, dây chuyền đóng gói hiện đại, nhà máy đóng gói Phú Tường Long An đã tạo được một sức mạnh có ý nghĩa cho sự phát triển chung của tập đoàn Richfield tại Việt Nam. Là thành viên cốt cán của Tập đoàn Richfield, nhà máy Phú Tường Long An hoạt động tuân theo hệ thống quản lý chất lượng và đã đạt chứng nhận ISO 9001 – 2008 và HACCP từ tháng 11/2012.

Nhà máy nhập khẩu-đóng gói Phú Tường tại Bắc Ninh ra đời vào năm 2012 để đáp ứng nhu cầu kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đánh dấu sự phát triển tiếp nối của tập đoàn Richfield.

sologanvi