HỖ TRỢ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ANH NGỮ NHÂN VIÊN KHỐI VĂN PHÒNG

Trong chuỗi hoạt động nâng cấp năng lực và trình độ thành viên Công ty, đón đầu các thách thức và cơ hội trong thời gian tới, trung tuần tháng 11.2015, Phòng Nhân sự RichField đã tổ chức lớp Anh ngữ giao tiếp dành cho nhân viên văn phòng.

Lớp học diễn ra tại văn phòng chính tại HCM sau giờ làm việc vào các ngày Thứ hai & Thứ tư trong tuần. Đây là hoạt động được BGĐ Công ty khuyến khích và đầu tư phần lớn chi phí và cam kết chỉ dừng lại sau khi trình độ Anh ngữ của từng thành viên tham gia đáp ứng yêu cầu công việc.

sologanvi