Một trong những sứ mệnh của công ty chúng tôi là xây dựng môi trường tốt cho sự phát triển cá nhân và đem lại lợi ích cho khách hàng và cộng đồng.
Trách nhiệm cộng đồng

CSR 1

Richefield tham gia các hoạt động xã hội thông qua các chương trình từ thiện trong cả nước.

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

Anh Tu Anh Liem 2

Chúng tôi luôn chú trọng chăm lo cho nhân viên và tạo cơ hội phát triển năng lực cá nhân.

CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG

Case studies

Richfield có nguồn tài liệu dồi dào, mô tả chi tiết các hoạt động của chúng tôi.

sologanvi