ManCom tháng 12/2014 của Richfield Group

ManCom tháng 12/2014 của Richfield Group đã được tổ chức tại trụ sở vừa được khánh thành. Nội dung cuộc họp lần này, Ban lãnh đạo đưa ra thông tin báo chính thức về định hướng chiến lược kinh doanh và phát triển tổ chức năm 2015. Theo đó, các phòng ban triển khai các nhiệm vụ ngắn hạn và dài hạn phù hợp với chiến lược của Công ty trong thời kỳ mới. Dự kiến, ManCom tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 1/2015.

sologanvi