Tại Richfield, sự hài lòng trong công việc của từng cá nhân được kết hợp hài hòa với phát triển chung của cả công ty.
LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI

Rewards and benefits

Hài lòng với chế độ phúc lợi

Richfield đưa ra các chương trình phúc lợi tốt nhất cho nhân viên.

THĂNG TIẾN NGHỀ NGHIỆP

Career path Viet

Cơ hội thăng tiến

Chúng tôi khuyến khích nhân viên không ngừng học tập và chú trọng đến cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

VÀ HƠN THẾ NỮA

Hoạt động nhân viên

Richfield tạo môi trường làm việc thoải mái kết hợp với nhiều chương trình nâng cao nghiệp vụ.

sologanvi