Phân phối truyền thống

Kênh phân phối truyền thống (GT) là thành phần quan trọng bậc nhất trong hệ thống phân phối của chúng tôi. Khoảng 70 % nhân viên kinh doanh phục vụ trực tiếp cho kênh GT với mạng lưới các cửa hàng bán sỉ, lẻ, và Kênh phân phối mới như nhà hàng và khách sạn.

Thông qua kênh phân phối truyền thống, nhân viên phân phối  trực tiếp đến các cửa hàng. Đây là hình thức tiếp cận thường xuyên giữa nhân viên thị trường và khách hàng, tạo được mối quan hệ gắn kết và hiệu quả.

Sức mạnh kênh GT  thể hiện qua một hệ thống phân phối rất mạnh với hơn 300.000 cửa hiệu, hơn 800 nhân viên bán hàng và gần 100 cấp quản lý bán hàng được đào tạo và huần luyện rất bài bản (tính đến tháng 01/2014).

Mặc dù thị trường có rất nhiều đối thủ, nhưng với sức mạnh hệ thống, chúng tôi đang chiếm lĩnh với 80% thị phần.

Chúng tôi có thể phân phối đến bất kỳ nơi đâu.

sologanvi