Chúng tôi hợp tác với các nhà sản xuất nổi tiếng để phân phối các sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến mọi nhà, mọi lúc, mọi nơi trên đất nước Việt Nam.
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CHỦ ĐỘNG

theman

Chúng tôi phát triển hệ thống phân phối bằng việc nâng cao kỹ năng bán hàng và áp dụng công nghệ hiện đại.

CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

thebestquality

Richfield mang đến cho khách hàng Việt Nam các sản phẩm bánh kẹo tốt nhất suốt 20 năm qua.

GIÁ TRỊ HƠN NỮA

morevalues

Chúng tôi chia sẻ tình thương với cộng đồng.

sologanvi