WORKSHOP KẾT HỢP TEAM BUILDING KHỐI VĂN PHÒNG RICHFIELD.

Được tổ chức vào các ngày 09, 10 & 11.10.2015 tại resort Thùy Dương – Long Hải, chương trình workshop kết hợp teambuilding khối văn phòng Công ty RichField đã thành công ngoài mong đợi.

Tham gia workshop, các thành viên có cơ hội ngồi lại đánh giá, chia sẻ các thuận lợi và khó khăn trong việc làm quen với phương pháp làm việc mới cũng như các định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới. Qua đó, thống nhất cách tiếp cận, thái độ và ứng xử phù hợp trong việc phối hợp công việc với Wrigley.

Bên cạnh đó, hoạt động team building cùng các trò chơi đồng đội đã khiến các thành viên gắn bó, và đoàn kết hơn. Qua chuyến đi này, BGĐ hy vọng, các mục tiêu của RichField sẽ nhanh đạt hiệu quả trong thời gian sớm nhất.

sologanvi