THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Công Ty Cổ Phần Phú Trường Quốc Tế

  (+84) 37840237

  15A1 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, HCM

  Phu Truong International Joint Stock Company

  (+84) 37840237

  15A1 Nguyen Huu Tho, Phuoc Kien, Nha Be, HCM